โครงการพี่แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันของภาควิชาฯ จัดกิจกรรม “พี่แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง ครั้งที่ 2” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแชร์ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า รีวิวสถานที่ฝึกงานจากพี่ปี 4 และแนะนำการเตรียมตัวหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม CB2 ห้อง 2607

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร