โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ “EP.15 การควบคุมงานก่อสร้างของวิศวกรสนาม”

 

วารสาร : https://issuu.com/fkmutt/docs/final

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า