โครงการแนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝัน ปีที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการ “แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝันปีที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการฝึกงานอีกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา กมลโชติ (พี่เต้) CE41วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน กรมทางหลวง คุณตรีรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (พี่ตรี) CE’54 วิศวกร ส่วนสำรวจและออกแบบ การประปานครหลวง  คุณภูมิ จินกสิกิจ (พี่ภูมิ) CE’57 Site Engineer บริษัท Construction and Engineering Services Co., Ltd. (C.E.S.) และ คุณธีรธำรง สุขเจริญ (พี่จูเนียร์) CE’57 มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวแก่น้องๆในครั้งนี้ โดยมีบรรยายการเป็นแบบกันเอง

 

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า