โยธาน่ารู้ EP. 52 การบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนล่าง กับ ศ.ดร.ชัยยุทธ ชิณะราศรีผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลศาสตร์

โยธาน่ารู้ EP. 52 การบริหารจัดการน้ำภาคกลางตอนล่าง..
พบกับ ศ.ดร.ชัยยุทธ ชิณะราศรีผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลศาสตร์

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า