TOEIC Course สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ฟรี!!

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับโครงการ TOEIC Course สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานในอนาคตมี 2 รอบ
@รอบเดือนธันวาคม วันที่เรียน 13-17 และ 20-24 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
@รอบเดือนมกราคม วันที่เรียน 3-7 และ 10 – 14 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
*รายละเอียดสำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนรอบเดือนธันวาคม
▪ประกาศรายชื่อและยืนยันชื่อตั้งแต่วันที่ 5 – 8 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น.
     ผ่านทาง : Facebook International Center for Engineering, KMUTT
▪ประกาศรายชื่อสำรองภายในวันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. และยืนยันรายชื่อภายในวันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 12.00 น.
▪ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนวันที่ 12 พ.ย. 2564
     ผ่านทาง : Facebook International Center for Engineering, KMUTT
▪จำนวนที่รับสมัคร : 120 คนต่อรอบเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-470-9026 หรือ inbox เพจ/

Categories: ประกาศ