เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก  คุณสุกฤต อนันตชัยยง คุณอัครเดช วัชรเขือนขันธ์คุณกิตติ สุขสว่าง และคุณปิติ มานิตกุล  จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา