ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศ

กิจกรรมภาควิชา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดแนะแนวการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบรัษัท…

กิจกรรมเพื่อสังคม

“เดินคนเดียวเดินได้เร็ว เดินพร้อมกันเดินได้ไกล” ….. คุณวิชัย ประมวญสมบัติ แนะนำตัว “รุ่นพี่” สวัสดีครับ พี่ “วิชัย ประมวญสมบัติ” เข้าบางมดปี 2532 รุ่นที่ 30 ครับ สมัยนั้นเรียกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 4 ปีรุ่นแรก เข้ามาเลยเจอรุ่นพี่ปี…

ความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ได้รับรางวัลระดับ Silver…

งานศิษย์เก่า

“เดินคนเดียวเดินได้เร็ว เดินพร้อมกันเดินได้ไกล” ….. คุณวิชัย ประมวญสมบัติ แนะนำตัว “รุ่นพี่” สวัสดีครับ พี่ “วิชัย ประมวญสมบัติ” เข้าบางมดปี 2532 รุ่นที่ 30 ครับ สมัยนั้นเรียกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 4 ปีรุ่นแรก เข้ามาเลยเจอรุ่นพี่ปี…

เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณ วิชัย ประมวญสมบัติ (CE30) ผู้จัดการโครงการ บรัษัท อาคาร 33 จำกัด และ คุณชิตนเรศ กุญชรินทร์ สถาปนิกโครงการ บริษัท อาคาร…

ปฏิทินกิจกรรม

< 2021 >
September
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August
August
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October
< 2021 >
September
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
August
August
August
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October