messageImage_1578650574518
messageImage_1578650602437
messageImage_1578650608784
messageImage_1578650615415
previous arrow
next arrow

กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 92 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2022 ณ…

ความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ได้รับรางวัลระดับ Silver…

งานศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ…

เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา