Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่งที่ 1-5: นักศึกษาทุนจ้างงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2- 4

ด้วยภาควิชาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจ้างงานนักศึกษา ประเภท Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวนทั้งหมด 7 คน
– งานเอกสาร จำนวน 5 คน
– งานออกแบบสื่อ จำนวน 2 คน

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/8L2u648g8QqeJo8v7 โดยเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการแจ้งข้อมูลเป็น “เปิดรับสมัคร-สมัครทุนจ้างงานของภาควิชา/งานทุน”
ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Categories: ประกาศ