ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT:  Civil Camp รุ่นที่ 14 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2564
Read More

ประมวลภาพกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ในงานปัจฉิมนิเทศ 2561 "The Lover" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ด้วย จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. | เครดิตภาพ: สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศ61 #thelover #วิศวกรรมศาสตร์ #มจธ. #วิศวบางมด
Read More

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คำชี้แจง1. นักศึกษาจะต้องประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเรียบร้อย2. หากนักศึกษาคนใดเข้าร่วมกิจกรรม แต่มิได้ประเมินกิจกรรมจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้ชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมด ** กรุณากรอกข้อมูลภายใน วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 62 ** https://goo.gl/forms/j42xk4G9d97r73kD2
Read More

กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. สถานที่: ห้องเรียน C04-202, C04-204 และ C04-205 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาหมายเหตุ โปรดเตรียมเอกสารสำหรับเข้าสอบให้พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม https://ce.kmutt.ac.th/?page_id=359 ตารางสอบกรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1uMyCQYpwcoHlksiwdWSHluE14X0gZjWX/view?usp=sharing
Read More