กิจกรรมภาควิชา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดแนะแนวการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบรัษัท 27 วิศวกรรม จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิง ระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมฝึกงาน เรียนรู้กระบวรการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม และการดำเนินกิจการ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ณ อาคารเรียนรวม5 ชั้น 5 ห้อง  CB50511
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล รศ.เกษม เพชรเกตุ และ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2566 โดยยอดบริจาคจากสาธุชนทั่วทุกทิศเป็นเงิน 1,599,474.81 บาท และมีเงินจากชมรมฯ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วม 242,553.81 บาท ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม​ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณภัทรพงศ์ เย็นศรี (ศิษย์เก่าโยธา รุ่น 50 ) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ Candidate in Civil Engineering (Geotechnical Engineering) School of Engineering University of Birmingham United Kingdom มา​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษและแชร์ประสบการณ์ในด้านการเรียนและการทำงาน​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการนานาชาติ โดยมีหัวข้อบรรยาย เกี่ยวกับ Geotechnical Engineer ทำไมถึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท Geotech  แรงบันดาลใจและการตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศ วิธีการหาทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก และการใช้ชีวิตที่ประเทศอังฤกษ เป็นอย่างไร ซึ่งการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CVE 101 World of Civil Engineering เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ มุมมองใหม่ๆจากกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น  ห้องเรียน C04-203
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม​ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณ​กิตติพัฒน์​ ตั้งอิทธิ​นันท์ (Certified Trainer) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM GROUP) ​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการนานาชาติ เรื่อง “PTV Viswalk” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง การจราจร และวางแผนการจัดการงานต่างๆทางด้านการจราจร โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น  ห้องเรียน C04-202
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมรองหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านยุทธศาสตร์พันธมิตรวิจัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีการถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน VDO พิธีไหว้ครู 4/9/2566 รูปภาพกิจกรรมไหว้ครูช่าง 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำจากคณาจารย์ภาควิชาฯ ในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  12.30 – 14.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CB50510
Read More

โครงการ แรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2566 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 290 คน และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
Read More

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมโยธา  (Knowledge Management : KM) ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 14 ห้อง V Space โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาเพื่อให้เกิดการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการสื่อสารทั้งระหว่างบุคลากรสาย สนับสนุน และระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนกับผู้บริหารภาควิชาฯ ได้มีการพูดคุยและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองและ สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตและปรับตัวตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 ท่าน
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 60 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 63 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานใต้ตึกอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
Read More