กิจกรรมภาควิชา Archives - Page 2 of 7 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 50 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี  ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ละสาขาวิชา ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ว่ามีเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจในการเรียนอย่างไร และเรื่องทุนต่างๆที่ภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยลจะมีให้ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัฑิตศึกษาโครงการปกติ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Read More

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และ ผศ.ดร.วศิน เกียรติโกมล รวม 10 คน เข้าดูงาน ณ Toyota Driving Experience Park ของบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้บรรยายให้ข้อมูลและทดสอบการขับรถให้ชม โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้ถามคำถามอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  ซึ่งกิจกรรมในครั้ง เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา CVE473 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียนอีกทั้งยังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ในครั้งนี้
Read More

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย คุณโสรดา เสาวลักษณ์อักษร ตำแหน่งวิศวกร แผนกศึกษาโครงการ กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คุณเกวลี จุติปัญญา ตำแหน่งวิศวกรจราจรและขนส่ง บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณศิวกร อมตะวีรกุล ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส 5 ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และแนะแนวการทำงานในสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 101 (WORLD OF CIVIL ENGINEERING) อาณาจักรวิศวกรรมโยธา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสาขาต่างๆในวิศวกรรมโยธา และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกสาขาวิชาชีพในอนาคต
Read More

วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรมสำหรับนักศึกษา ปี 4 (ปัจฉิมนิเทศ) โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่จบออกไปแล้วทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการส่วนตัวมาแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้แก่น้องๆศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์(CB4)ชั้น2 มจธ. โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 นักศึกษาชั้นที่ปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 30 คนเข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ภูเขา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ ณ อุโมงค์ 1 มาบกะเบา-บ้านหินลับ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นอุโมงค์คู่ขนาดประมาณ 8 เมตร ความยาวอุโมงค์ละ 5120 เมตร ที่อยู่ในการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และบริษัท อิตาเลี่ยนไทยเดเวลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานจริงที่มีความทันสมัย เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างมากในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดทำโครงการ “อบรมและปฏิบัติการยื่นเพื่อสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรโยธา สภาวิศวกร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วิศวกรรมโยธา  ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  ณ ห้องเรียน C04-202 และห้องComputer อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯและรศ.เอนก   ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ สวท. มจธ. มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะยื่นขอสอบเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกรโยธา สภาวิศวกร  ได้ทราบถึงขั้นตอนและคุณลักษณะงานทางวิศวกรรม  กรอบความสามารถของวิศวกร   เอกสารประกอบการยื่นเพื่อขอเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร  คุณสมบัติของวิศวกร & ผลงานที่ใช้ยื่นฯ  เกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน  เกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์  การฝึกอบรมเฉพาะด้าน (PDU>18)  การจัดทำรายงานทางวิชาการ  การสอบข้อเขียนและวัดผล
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปีขึ้น  ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยในช่วงเวลา 9.00น. ได้มีพิธีของทางศาสนาอิสลาม ทางภาควิชาฯได้เชิญลาแบ จำนวน 8 ท่าน มาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาและในช่วง 10.30น.ได้มีพิธีทำบุญของทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว
Read More

เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 76 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2019 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศุนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More