กิจกรรมภาควิชา Archives - Page 7 of 7 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก ทีมงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  (ปูนอินทรี) มาบรรยายให้ความรู้เรื่องคอนกรีตในงานก่อสร้าง คอนกรีตเทคโนโลยีและข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตกับน้องๆ วิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และผู้สนใจจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Dr.Ranjan Sarukkalige Team Leader-UHRG Department of Civil Engineering, Curtin University Perth, Australia มาบรรยาย หัวข้อเรื่อง Urban stormwater management challenges and potential solution แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในชั้นเรียนวิชา CVE 483 Water resources development โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจ จำนวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดการแข่งขันกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์  รศ. ดร.สุทัศน์ สีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวการสนับสนุน การเล่นกีฬา และความสามัคคี  และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน  ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬาหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น ปิงปอง แบตมินตัน วอลเลย์บอล และเกมมหาสนุก โดยปีนี้ได้มีการแบ่งสีเป็น 4 สีประกอบไปด้วย สีฟ้า สีม่วง สีเทา และสีกลม หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ ที่22 มกราคม 2561
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปี ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ได้มีพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว
Read More

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 4 (ปัจฉิมนิเทศ) โดยได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่าที่จบออกไปแล้วทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯและมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบกิจการส่วนตัว มาแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้แก่น้องๆศิษย์ปัจจุบัน ณ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ CB4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน เอกสารประกอบการบรรยาย จรรยาบรรณ และวิศวกรอาเซียน 2559 คุณสมชัย  สันตินิภานนท์ เตรียมพร้อมสู่การทำงาน
Read More