ความสำเร็จ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.21 การดัดแปลงอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" วารสาร : https://issuu.com/fkmutt/docs/final
Read More

[วิศวะทัศนา] หลังจาก ตอนที่ผ่านมาเราใช้ laser scan โบราณสถานของจริงมาแล้ว เราสามารถพิมพ์แบบจำลองจาก printer 3D ได้เลยมาดูกันเลยครับว่าทีมงานเค้าทำกันอย่างไรครับ
Read More