ความสำเร็จ Archives - Page 3 of 12 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

Congratulations to Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipients on their Ph.D. graduations between January 2021 and February 2022 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
Read More

ขอแสดงความยินดี ผู้เข้าประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 (ระดับอุดมศึกษา) นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) (ระดับอุดมศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการ “แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝันปีที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการฝึกงานอีกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา กมลโชติ (พี่เต้) CE41วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน กรมทางหลวง คุณตรีรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (พี่ตรี) CE'54 วิศวกร ส่วนสำรวจและออกแบบ การประปานครหลวง  คุณภูมิ จินกสิกิจ (พี่ภูมิ) CE’57 Site Engineer บริษัท Construction and Engineering Services Co., Ltd. (C.E.S.) และ คุณธีรธำรง สุขเจริญ (พี่จูเนียร์) CE’57 มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวแก่น้องๆในครั้งนี้ โดยมีบรรยายการเป็นแบบกันเอง
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนักศึกษา มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
Read More

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์​ ทวีศักดิ์​ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้ เงินเป็นจำนวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More

ขอแสดงความชื่มชมและยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่วันที่ 29 ธันวาคม​ 2564​ ที่ผ่านมา
Read More

Super mod เรื่องดีๆแบบนี้ต้องแชร์ EP.3 “ชัยชนะ” มีไว้ให้คนที่ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง EP นี้ พบกับ ดร.ธเนศ วีระศิริปัจจุบัน รับตำแหน่งนายกวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯในพระบรมราชูปถัมภ์ กับเรื่องราวดีๆที่อยากแชร์ให้ทุกท่านฟัง
Read More