ความสำเร็จ Archives - Page 3 of 12 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Civil and Structural Engineering ในประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking
Read More

Research.com จัดอันดับ Top Scientists Ranking โดยอาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้รับการจัดอันดับ 5 ท่าน ดังนี้  ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สาขา Mechanical and Aerospace Engineering  ศ. ดร.ภูมิ คำเอม สาขา Mathematics  Prof. Shabbir H. Gheewala, Ph.D. และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขา Engineering and Technology  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล สาขา Materials Science การจัดอันดับโดย Research.com อ้างอิงข้อมูลตามค่า H-Index และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Google Scholar
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเจนใหม่​ไฟแรง​เวอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ กับรางวัล​รองชนะเลิศอำดับที่ 2​ จากการแข่งขัน​นวัตกรรมภายใต้โครงการ​ MEA Hackathon for Smart Energy​ 2021 จัดโดยการไฟฟ้า​นครหลวง​ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์ ​เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม​ 2565 ที่ผ่านมา​ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงานอุปกรณ์ Safety MEA(n) U อุปกรณ์ลดความเสียหายที่เกิดกับเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแข่งขันนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดผลงานจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 80,000 บาท เพื่อให้เกิดการนำไอเดียใหม่ ๆ ไปศึกษาประยุกต์ใช้จริง และพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ของ MEA ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณ วิชัย ประมวญสมบัติ (CE30) ผู้จัดการโครงการ บรัษัท อาคาร 33 จำกัด และ คุณชิตนเรศ กุญชรินทร์ สถาปนิกโครงการ บริษัท อาคาร 33 จำกัด มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและในระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 111 Engineering Drawing ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบและการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More

Congratulations to Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipients on their Ph.D. graduations between January 2021 and February 2022 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
Read More

ขอแสดงความยินดี ผู้เข้าประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 (ระดับอุดมศึกษา) นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) (ระดับอุดมศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการ “แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝันปีที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการฝึกงานอีกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา กมลโชติ (พี่เต้) CE41วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน กรมทางหลวง คุณตรีรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (พี่ตรี) CE'54 วิศวกร ส่วนสำรวจและออกแบบ การประปานครหลวง  คุณภูมิ จินกสิกิจ (พี่ภูมิ) CE’57 Site Engineer บริษัท Construction and Engineering Services Co., Ltd. (C.E.S.) และ คุณธีรธำรง สุขเจริญ (พี่จูเนียร์) CE’57 มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวแก่น้องๆในครั้งนี้ โดยมีบรรยายการเป็นแบบกันเอง
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนักศึกษา มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
Read More