งานศิษย์เก่า Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จัดการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างในวิกฤตการณ์ COVID-19” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้ง Live สดผ่านช่องทาง Facebook โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการบริหาร บจก.เอเชีย เมเนจเมนท์ แอนด์ดีไซด์ นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ (GMI) มจธ. มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
Read More

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.21 การดัดแปลงอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" วารสาร : https://issuu.com/fkmutt/docs/final
Read More

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.18 การบริหารจัดการขยะในไซด์งานก่อสร้าง" </p>
Read More

พิชญุตม์ แสงอุทัย นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2552 มจธ.รุ่นที่ 50 วิศวกรรมโยธา 6 ฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง
Read More

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.11 เทคนิคการบริหารโครงการด้วยวิธี PDCA" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Construction Management, Project Supervision and Inspection, Quantitative Survey ปัจจุบัน อาจารย์ไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก : ปร.ด (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​​ ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Read More

[Global Engineer] พี่เพิร์ธ ณดาปนีย์ แชร์ประสบการเรียนต่อต่างประเทศการทำงานในต่างประเทศ สวัสดีค่ะชื่อ เพิร์ธ ณดาปนีย์ อนุพันธนันท์ CE 51 (ITCE11) ค่ะ อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาย civil และต่อสาย renewable energy ค่ะ 1. ส่วนตัวเลยคิดว่าการเลือกเรียนปริญญาตรีคณะไหนก็ตามไม่ใช่ end of the world ทุกๆความคิดการตัดสินใจมักจะมีโอกาสของการผิดพลาดและสำเร็จเสมอ แต่ที่ตัดสินใจเลือกโยธา อินเตอร์บางมด เพราะมองเห็นโอกาสทั้งทางด้านภาษา การเปิดกว้างทางความคิดที่สังเหตุได้จากข้อมูลที่คณะให้มา และตัวเนื้อวิชาของคณะ ที่เมื่อศึกษาจริงจังแล้ว เราสามารถต่อยอดไปได้หลายทาง ไม่จำกัดเราอยู่แค่สายเดียวเท่านั้น ก็เลยตัดสินใจเลือกและก็ทำให้ได้ค้นพบตัวเอง ว่าตัวเราเองสนใจจะต่อยอดไปทางสาย renewable energy ระหว่างทางที่เรียนค่ะ 2. หลังจากเรียนจบ เราได้offer ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ตอนประมาณปี 4 เทอม1 คณะ offshore and ocean technology with offshore renewable energy at Cranfield University จริงๆตอนที่ได้ ดีใจมาก เพราะว่า เราส่งใบสมัครไปคณะเดียว และเป็นคณะที่ศึกษาเยอะมากสุด และอ่านคอร์สแล้วอยากเรียนที่สุด เพราะคิดว่าต้องสนุกแน่ๆ…
Read More