งานศิษย์เก่า Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

“เดินคนเดียวเดินได้เร็ว เดินพร้อมกันเดินได้ไกล” ….. คุณวิชัย ประมวญสมบัติ แนะนำตัว “รุ่นพี่” สวัสดีครับ พี่ “วิชัย ประมวญสมบัติ” เข้าบางมดปี 2532 รุ่นที่ 30 ครับ สมัยนั้นเรียกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 4 ปีรุ่นแรก เข้ามาเลยเจอรุ่นพี่ปี 2,3,4,5 และ 6,7,8 ประปรายครับ และเป็นรุ่นแรกที่แยกภาควิชาตั้งแต่สอบ Entrance รู้เลยว่าได้เรียนช่างอะไร ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท อาคาร 33 จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานอาคารกับทางราชการครับ ความทรงจำสมัยเรียนที่ “บางมด” เป็นอย่างไร สมัยเรียน บางมดเป็นสถาบันเฉพาะทาง มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นละประมาณ 400 คน คณะวิทยาศาสตร์รุ่นละ 160 คน ทำให้รู้จักกันแทบหมด แล้วใช้เวลาที่บางมดกันตลอดวัน เพราะลงช็อปกันทั้งวัน พี่ๆ ทั้งในภาค และต่างภาคก็ช่วยเหลือรุ่นน้องตลอด ในรุ่นเดียวกันรู้จักจำหน้ากันได้ทุกคน แต่เรียนกันหนักมาก อาจารย์เก่งๆ เยอะมาก แต่ยังเชิญอาจารย์เฉพาะทางมาอีก ทั้งจากกรมทางหลวง กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำได้ว่าเพื่อนที่เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าเรียนกัน 170 กว่าหน่วยกิต ใน…
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล รศ.เกษม เพชรเกตุ และ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2566 โดยยอดบริจาคจากสาธุชนทั่วทุกทิศเป็นเงิน 1,599,474.81 บาท และมีเงินจากชมรมฯ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วม 242,553.81 บาท ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม​ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้รับเกียรติจาก​ คุณภัทรพงศ์ เย็นศรี (ศิษย์เก่าโยธา รุ่น 50 ) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ Candidate in Civil Engineering (Geotechnical Engineering) School of Engineering University of Birmingham United Kingdom มา​เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษและแชร์ประสบการณ์ในด้านการเรียนและการทำงาน​ให้แก่น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการนานาชาติ โดยมีหัวข้อบรรยาย เกี่ยวกับ Geotechnical Engineer ทำไมถึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท Geotech  แรงบันดาลใจและการตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศ วิธีการหาทุนเรียนต่อระดับปริญญาเอก และการใช้ชีวิตที่ประเทศอังฤกษ เป็นอย่างไร ซึ่งการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CVE 101 World of Civil Engineering เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ มุมมองใหม่ๆจากกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น  ห้องเรียน C04-203
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 จำนวน 1 ทุน ทุนละ50,000. บาท ให้แก่ นายทนงศักดิ์ ตากุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น มีความประพฤติเหมาะสม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ที่มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565  ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป สมาคมฯ จึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้ ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา 2565” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน รูปถ่ายเพิ่มเติม
Read More

🌟 KU Research Star 🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) " ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 🎉🎉🎉 ⭐️ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More