Browsing: งานศิษย์เก่า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรม In-house Training หลักสูตร “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “หลักการออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดเล็กด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า” และหัวข้อ “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการ “แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝันปีที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการฝึกงานอีกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา กมลโชติ (พี่เต้) CE41วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน กรมทางหลวง คุณตรีรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (พี่ตรี) CE'54 วิศวกร ส่วนสำรวจและออกแบบ การประปานครหลวง  คุณภูมิ จินกสิกิจ (พี่ภูมิ) CE’57 Site Engineer บริษัท Construction and Engineering Services Co., Ltd. (C.E.S.) และ คุณธีรธำรง สุขเจริญ (พี่จูเนียร์) CE’57 มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวแก่น้องๆในครั้งนี้ โดยมีบรรยายการเป็นแบบกันเอง
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนักศึกษา มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
Read More

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมดูงาน Super truss ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี คุณไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณสิงห์ มิตรตระกูลกิจ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา และเป็นผู้พาเยี่ยมชม Site งาน
Read More

รายการ ที่นี้...มีช่าง EP.2 ตอนผนังและรอยร้าว เป็นรายการที่ร่วมทำกับมูลนิธิ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Read More

Super mod เรื่องดีๆแบบนี้ต้องแชร์ EP.3 “ชัยชนะ” มีไว้ให้คนที่ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง EP นี้ พบกับ ดร.ธเนศ วีระศิริปัจจุบัน รับตำแหน่งนายกวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯในพระบรมราชูปถัมภ์ กับเรื่องราวดีๆที่อยากแชร์ให้ทุกท่านฟัง
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ศิษย์เก่าโยธารุ่น30 (CE30) นำโดย ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คุณวิชัย ประมวญสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคาร 33 จำกัด และเพื่อนศิษย์เก่ารุ่น30 เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่ภาควิชาฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น4 อาคารวิศววัฒนะ
Read More

[Alumni Talk] พี่เต้อ เล่าประสบการการเรียน ตรี โท เอก วิศวกรรมโยธา ที่ บางมด จน ไปทำ post doc ที่ Austria และ จุฬา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากเด็กที่เรียนปริญญาตรี จบเกรดไม่สูงมากพยายามจนจบ ป เอก มาดูกันครับ ว่าทำได้อย่างไร CR: ขอบคุณ พี่พานิช อดีตโยธาบางมดกับจาก ช่องโยธาน่ารู้กับลุงพานิช
Read More