งานศิษย์เก่า Archives - Page 3 of 5 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอเเสดงความยินดีกับ คุณชูโชค ศิวะคุณากร ในโอกาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ศิษย์เก่าโยธารุ่น23 ที่รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567
Read More

คุณมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2510 มจธ.รุ่นที่ 8 คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2516 มจธ.รุ่นที่ 13
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE25) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
Read More

คุณมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2510 มจธ.รุ่นที่ 8
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา ครั้งที่ 3” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณ ลาน ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
Read More

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มดกรมชลประทาน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณพรชัย แสงอังศุมาลี ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (มดโยธา20) ณ ร้านอาหารโอยั้วะ ริเวอร์เทอเรส เชิงสะพานพระราม7 โดยมีนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมงานประมาณ 40 ท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การจัดงานครั้งนี้ กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมงาน และมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เกษียณอายุราชการ และนักศึกษาเก่าทุกท่าน กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ ต่อไป Photo : ดร.ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์
Read More

Talkshow จากพี่เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่มามอบคำแนะนำแนวทางการปรับตัวกับวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
Read More