ทุนการศึกษา Archives - Page 5 of 5 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 1. ทุน ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 2. ทุน บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 3. ทุนต้นกล้าโซโนม่า จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท รายละเอียดประกาศและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน แบบคำขอรับทุนการศึกษา และพิมพ์ข้อมูลลงใน Microsoft Word เท่านั้น และส่งพร้อมกับหลักฐานอื่นดังประกาศ ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561                              …
Read More

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเริ่มพิจารณาทุนการศึกษา จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (คุณสมบัติผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4) จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม และมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61: ช่วงเวลากรอกใบสมัคร 1- 13 ส.ค. 61: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 - 17 ส.ค. 61: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ส.ค. 61: สอบสัมภาษณ์ 21 ส.ค. 61: ประกาศผลผู้สมควรได้รับทุน ประกาศทุน SONOMA: หมายเหตุ: กำหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
Read More

ประกาศจากมูลนิธิประภัสสรมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 ขอให้นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัท และเอกสารแนบ ได้ที่สนง.ภาควิชาฯ ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 14 ก.ย. 61 ค่ะ *กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาควิชาฯ เท่านั้น พี่อี๊ด/พี่แอม 02-470-9135* รายละเอียด
Read More