ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาโทด้านบริหารการก่อสร้าง (CM) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.66 เริ่มเรียน สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/apply/master
Read More

📣 COMING SOON!!! 📣 #EngineeringOpenhouseKMUTT2023 #เปิดบ้านวิศวฯมจธ2023 👷Civil engineering kmutt - เปิดบ้านโยธาบางมด ⚙️🐜 #cekmuttoph2023 ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมงานเปิดบ้านโยธาบางมด!!💌 ในวันที่ 19 - 21 ม.ค. นี้! มีกิจกรรมมากมาย พร้อมทั้งของรางวัล และของที่ระลึกไม่ควรพลาด ✨ เริ่มต้นที่ 🎶CE Folk song ดนตรีจากพี่ ๆ โยธาฟังสบาย ๆ คลอไปกับงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในงานจะมีการแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจากพี่ ๆ ต่อด้วยกิจกรรมWorkshop 🔧ซึ่งน้อง ๆ จะได้ walk rally🚶 ทำแลปทั้งหมด 5 แลปด้วยกัน อันประกอบไปด้วย แลปเทคนิคธรณี⛰️ แลปคอนกรีต🛣️ แลปทรัพยากรน้ำ 🌊 แลปโครงสร้าง🏗️ และแลปเซอร์เวย์🪧🦺 ทั้งหมดนี้ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที และยังได้รับทั้งเกียรติบัตร และความรู้แบบจุก ๆ กันไปเลยย นอกจากนี้ น้อง ๆ…
Read More

ใบสมัคร ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (Word) ใบสมัคร ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (PDF)
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”☄️☄️☄️ 🔰ด้วยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2565 ทั้งนี้สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวกับการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมเป็นค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เท่านั้น เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/vjpp141265-1.pdf 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเบื้องต้น 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา 2. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือนักศึกษาขาด รายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 5. มีความประพฤติดี และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย 6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ. 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/yy7VETRSBVNjQHta6 🤍 📌❗️เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่…
Read More

***สอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/65 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565*** เอกสารที่ต้องจัดส่ง 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีบทที่ 1-3 2. บทสรุปผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียด หลักสูตรปกติ - ภาพรวม ที่มาของปัญหา ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ - วิธีการที่ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้ - ผลกระทบที่โปรเจ็คมีต่อวงการวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด หลักสูตรนานาชาติ - Overall, history/project statement, scope and expected results of the project - Project methodology and equipment/tools/program used in the project - Expected project impact on engineering, society, and…
Read More

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจการก่อสร้าง ควบคุมงาน ออกแบบ งานอุโมงค์ สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี เปิดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิชาเลือกสำหรับระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษา 2/2565 ซึ่งเป็นการบรรยายจาก ผู้ก่อสร้างอุโมงค์ในดินอ่อน อุโมงค์ในหิน การใช้หัวเจาะ การก่อสร้างด้วยการขุดลึก การสำรวจ ผู้ออกแบบดาดอุโมงค์และงานระบบ ผู้ควบคุมบริหารการก่อสร้าง จากบริษัทชั้นนำ
Read More

>>>ประกาศ <<< รับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษา ประเภท Applied Learning (2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 6 -16 ธันวาคม 2565 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/YVQee3QRLoFof4Vz5 คัดเลือกผู้ได้รับทุน 17- 20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และให้ผู้รับทุนดำเนินการเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ New Acis 21-22 ธันวาคม 2565 เอกสารเพิ่มเติม
Read More