ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ลิงก์ส่งเล่ม - CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Capstone Project) ภาคการศึกษา 2/2564 ตารางสอบรอบที่1 วันที่ 19/5/2565
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 6-15 พฤษภาคม 2565 คัดเลือก 17-18 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ New Acis 19-20 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลจากงานทุนการศึกษา มจธ.
Read More

แบบคำขอรับทุนการศึกษา ตัวอย่าง VDO ส่งเอกสารรับสมัครทุนและ Clip VDO ได้ที่
Read More

 TETET รอบเดือน พฤษภาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/
Read More

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน BIMobject Green Design Competition 2022 พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก BIMobject Thailand (สมัครสมาชิก BIMobject Thailand ได้ที่ https://bit.ly/3j5x7S1) กำหนดการ 10.00-10.30 น. รายละเอียดโครงการประกวด BIMobject Green Design Competition 10.30-11.10 น. วัสดุที่เหมาะสมกับโจทย์การประกวดเเบบ เเละ Green Construction 11.10-11.30 น. เคล็บลับการสมัครSoftware BIM แบบ Student License เเละแนะนำการฝึกอบรม BIM ฟรี 11.30-12.00 น. ลุ้นรับรางวัลจาก BIMobject Thailand แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการเเข่งขัน
Read More

 TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป รอบเดือน เมษายน 2565 (For graduated students and others) . คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป . จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***) The test will be administered on April 24, 2022 (**Limited seats**) เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น.  มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท (Test fee: 800 per…
Read More