ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 Civil Engineering Camp 17th วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม 5 หรือ ม 6 หรือเทียบเท่า นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ -กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา -เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา -ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่ -กิจกรรมสันทนาการ -เข้าพัก ที่โรงแรม Heliconia House https://heliconiahouse.kmutt.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 กำหนดการ https://drive.google.com/.../19EgLpDYrEBAZ6v4U2Do.../view... สมัคร online และ ยื่น portfolio https://forms.gle/kPbmPDzEaQSaZD3Y9 สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร https://kmutt.me/hlgAsA1 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร 15-25 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 26 ส.ค. 2565 สัมภาษณ์ 30 ส.ค. 2565 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ 31 ส.ค. 2565 หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Read More

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 3-15 สิงหาคม 2565 คัดเลือก 1ุ6-18 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ NEW ACIS 19-22 สิงหาคม 2565
Read More

ด้วยโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิธีการสมัคร ส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมายังอีเมล : jittaret.dam@mail.kmutt.ac.th กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการฯ จะแจ้งผลและติดติอกลับเพื่อเรียกสอบ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม 095-5416265 (คุณจิตเรศ) ใบสมัครผู้จัดการโครงการ ใบสมัครนักบริหารงานทั่วไป
Read More

ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 65 ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6
Read More

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ โครงการ One Bangkok รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน กดลิ้งค์ https://lin.ee/3IPaBH0Q
Read More