ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุนรอบสุดท้าย☄️☄️☄️ ❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️ 🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทุกระดับการศึกษาของ มจธ. 2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍 (นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศทุนล่าสุด https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/tuncovid8121064.pdf จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนนี้ในภาคการศึกษา 1/2564 ได้อีก) 📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.2 🔥🔥🔥รอบสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/2546 🔥🔥🔥วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 16:30น. 📌
Read More

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับโครงการ TOEIC Course สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานในอนาคตมี 2 รอบ @รอบเดือนธันวาคม วันที่เรียน 13-17 และ 20-24 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. @รอบเดือนมกราคม วันที่เรียน 3-7 และ 10 - 14 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. *รายละเอียดสำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนรอบเดือนธันวาคม ประกาศรายชื่อและยืนยันชื่อตั้งแต่วันที่ 5 - 8 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น.      ผ่านทาง : Facebook International Center for Engineering, KMUTT ประกาศรายชื่อสำรองภายในวันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. และยืนยันรายชื่อภายในวันที่ 10 พ.ย. 2564…
Read More

ใครกำลังมองหาที่ฝึกงานมาทางนี้ !! SCG เปิดรับสมัคร Internship Program 2022 ทั้งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาแล้ว ประสบการณ์ฝึกงานดี ๆ ที่ได้ลองวิชากับการทำงานจริง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับ SCG ในอนาคต กำลังรอน้อง ๆ อยู่ scan QR code ใน Poster เพื่อสมัครฝึกงาน และฟิตให้พร้อมเพื่อผ่านด่านคัดเลือก สมัครผ่าน LINE SCG Careers ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 64 สำหรับภาคฤดูร้อน และ 31 ธ.ค. 64 สำหรับสหกิจศึกษา #SCGInternshipProgram2022 #ฝึกงาน #SCGCareers #PassionForBetterCareer
Read More

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarships2564 . สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8097
Read More

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 8 เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศที่แนบมาด้วย ให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุน นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 15 ต.ค.64 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่8)
Read More

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2564 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16
Read More

ทุนการศึกษาบริษัทเอจีซี แฟลทกลาส ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จํานวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนตัวอย่าง ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaifstt.org/index2
Read More