ประกาศ Archives - Page 2 of 20 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarships2564 . สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8097
Read More

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 8 เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศที่แนบมาด้วย ให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุน นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 15 ต.ค.64 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ครั้งที่8)
Read More

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2564 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16
Read More

ทุนการศึกษาบริษัทเอจีซี แฟลทกลาส ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 12,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จํานวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ เป็นเยาวชนตัวอย่าง ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaifstt.org/index2
Read More

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ขอเชิญรับฟังการบรรยาย "โครงการแนวทางการสอบและการเขียนรายงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกรโยธา" ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 - 16:00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings #ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน QR Code หรือ กดลิงก์ https://forms.gle/o2aWSBXMr2qWMThf6 เพิ่มเติม 02-470-8303-4 , 089-412-7769 email: f-kmutt@hotmail.com
Read More

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย "โครงการแนวทางการสอบและการเขียนรายงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกรโยธา” ผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting #ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย สามารถสแกน QR Code หรือ กดลิ้งค์ https://forms.gle/z6S3tgbpUTWL3BDH9 เพื่อลงทะเบียนในการเข้ารับฟัง
Read More

เปิดรับสมัครแล้วค่าย วิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 แบบ Online โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักเรียนมัธยมขั้น ม. 5 และ ม. 6 หรือเทียบเท่า กำหนดจัดค่ายระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2564 หมดเขตรับสมัคร 6 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ ส่งใบสมัครและ portfolio กันได้เลยครับ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdzHH2haG835h.../viewform นักเรียนที่ผ่านค่ายนี้มีโอกาสได้รับโควต้าเพื่อศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Facebook Page ค่าย https://www.facebook.com/CivilCampKmutt/ รายละเอียดโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B – KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนและฟอร์มใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/19R6T42yGtu4rCToZq3Uw8HqIt1m_XORa นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแค่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.
Read More