Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดการแข่งขันกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่13 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวการสนับสนุน การเล่นกีฬา และความสามัคคี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานกีฬาฯในครั้งนี้  ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกีฬาหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล และEsport โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งหมดได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่อารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยปีนี้ได้มีการแบ่งสีเป็น 6 สีประกอบไปด้วย สีม่วง สีส้ม สีแดง สีขาว และสีเขียว หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566

Categories: กิจกรรมภาควิชา