ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ