งานบริการทดสอบวัสดุ

ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ เรื่องค่าบริการ ทางภาควิชาฯของรับเป็นเงินโอนเท่านั้น (งดรับเงินสด)

** ติดต่อสอบถาม น.ส. อริศรา พิมใจ โทร. 02-4709136
e-mail : arissara.pimjai@gmail.com
Line : @testing.cekmutt

งานบริการที่ทดสอบ

  1. ดาวน์โหลดแบบยื่นเรื่องขอให้ทดสอบวัสดุหรือขอใช้บริการ (กดเพื่อดาวน์โหลด)
  2. ตรวจสอบอัตราค่าบริการทดสอบวัสดุ

ลำดับที่

รายการที่รับทดสอบ

1

แรงดึงและการดัดโค้งของเหล็กเส้น

2

แรงดึงและการดัดโค้งของเหล็กแผ่น

3

แรงดึงของ Bolt + Nut

4

แรงดึงของเหล็กหล่อเหนียว ทองบรอนซ์ ทองเหลือง สเตนเลส (กลึงกลม)

5

แรงดึงของเหล็กหล่อ

6

แรงอัดประลัยคอนกรีต

7

ทดสอบคอนกรีตบล็อก

8

ทดสอบอิฐมอญ

9

แรงดึงของท่อเหล็ก

10

แรงดึงของโซ่เหล็ก

11

แรงเฉือนของเหล็กเส้น

12

การทดสอบหิน ดินและทราย

13

Hammer Test (ปรับเทียบและทดสอบนอกสถานที่)

14

ปรับเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง, แรงอัด, แม่แรง & Proving Ring
  1. ระบุข้อมูลที่ต้องการทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. ยื่นแบบขอให้ทดสอบวัสดุหรือขอใช้บริการ ณ ห้องธุรการทดสอบวัสดุ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1
  3. ชำระเงินก่อนการทดสอบ และยื่นวัสดุพร้อมใบงานที่เจ้าหน้าที่ออกให้ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1
  4. ระยะเวลาเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ราชการประกาศหยุด) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 16:30 น. (พักเที่ยง 12:00 น. – 13:00 น.)
  5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิราพร  โสมแก้ว โทรศัพท์: 02-470-9136 E-mail: jiraporn.som@mail.kmutt.ac.th

     แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการงานทดสอบ


         https://forms.gle/N6VV5e4H4JVngh859