ติดต่อเรา

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  โทรศัพท์ : 02-470-9134-5
  โทรสาร : 02-427-9063
  e-mail : ceadmin@mail.kmutt.ac.th, ceadmin@kmutt.ac.th

สำนักงานภาควิชา

ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ (4 ชั้น)
  โทรศัพท์ 02-470-9130, 9134-5
  โทรสาร 02-427-9063
  Official Facebook: Civil KMUTT

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

เคาน์เตอร์งานทดสอบ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5
  โทรศัพท์ 02-470-9136

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

ชั้น 3 อาคารวิศววัฒนะ (ฝั่ง 4 ชั้น)
  โทรศัพท์ 02-470-9307

โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

สำนักงานโครงการ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5
  โทรศัพท์ 02-470-8313
  โทรสาร 02-470-8313

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

สำนักงานโครงการ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5
  โทรศัพท์ 02-470-9133

ช่องทางต่างๆในการติดต่อภาควิชา

Website: https://ce.kmutt.ac.th/
FB: CIVIL KMUTT
Instagram: CEKMUTT
LINE Official Account: @CEKMUTT


ลิงก์สำหรับนักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง
และเอกสารอื่นถึงภาควิชาฯเริ่มใช้ 2/2563 เป็นต้นไป

[recaptcha id:recap_01 class:recap_01]