รับสมัครทุน Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

>>>ประกาศ <<<
รับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษา ประเภท Applied Learning (2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 6 -16 ธันวาคม 2565 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/YVQee3QRLoFof4Vz5
คัดเลือกผู้ได้รับทุน 17- 20 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และให้ผู้รับทุนดำเนินการเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ New Acis 21-22 ธันวาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ