admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครแล้วค่าย วิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 แบบ Online โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักเรียนมัธยมขั้น ม. 5 และ ม. 6 หรือเทียบเท่า กำหนดจัดค่ายระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2564 หมดเขตรับสมัคร 6 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ ส่งใบสมัครและ portfolio กันได้เลยครับ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdzHH2haG835h.../viewform นักเรียนที่ผ่านค่ายนี้มีโอกาสได้รับโควต้าเพื่อศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Facebook Page ค่าย https://www.facebook.com/CivilCampKmutt/ รายละเอียดโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B – KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนและฟอร์มใบสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/19R6T42yGtu4rCToZq3Uw8HqIt1m_XORa นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแค่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.
Read More

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อความดังนี้ “เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการเรียนครบตามหลักสูตร จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือ ภาควิชา ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม นับตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือภาควิชา ที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป”
Read More

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จัดการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “แนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างในวิกฤตการณ์ COVID-19” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้ง Live สดผ่านช่องทาง Facebook โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการบริหาร บจก.เอเชีย เมเนจเมนท์ แอนด์ดีไซด์ นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ (GMI) มจธ. มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
Read More

เนื่องจากสำนักหอสมุดได้รับมอบหมายให้จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ที่มหาวิทยาลัยซื้อมาให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ ตอนนี้มีคอมพิวเตอร์เหลือจำนวนหนึ่ง จึงสอบถามมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสอบถามนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยมีโควต้าให้คณะฯ อีกจำนวน 30 เครื่อง - นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเครื่องให้ - นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนัดรับเครื่องที่มหาวิทยาลัย จะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป - ประกาศและเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1eEkFnjCP8ct4s3w_ShFzyqdtYI7fGfT3/view?usp=sharing ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาสนใจให้กรอกรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่) ดังลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fITkcBQUPo8waVPE9ySeceaI1gOEgthT20-qh9BYEbw/edit?usp=sharing ภายในวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น. เพื่อคณะฯ รวบรวมข้อมูลส่งสำนักหอสมุดต่อไป หมายเหตุ : เนื่องจากโน้ตบุ๊กมีจำกัด นักศึกษาที่ลงชื่อก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน
Read More

ขั้นตอนการรับ PINCODE INTERNET ACCOUNT เข้าระบบ ตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน unlimited internet package สำหรับนศ.ผ่านลิงค์ https://bit.ly/check64 เข้าสู่ระบบ log in ด้วยรหัสนศ. และรหัสบัตรประชาชน การกดใช้งาน เครือข่าย AIS กด *637*7*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก เครือข่าย TRUE กด *744*99*PINCODE 10 หลัก# แล้วโทรออก เครือข่าย DTAC กด *127*PINCODE 15 หลัก# แล้วโทรออก กดใช้ PINCODEภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หากกดหลัง 31 ต.ค. 2564= หมดอายุ พบปัญหา สอบถาม Line@regiskmutt เมื่อกด activate PINCODE ในมือถือแล้ว สามารถใช้งานตามแพคเกจที่ได้รับ หากมีปัญหาด้านการ activate PINCODE สามารถติดต่อค่ายมือถือ ดังนี้ AIS ติดต่อ 1175 TRUE…
Read More

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิตและครอบครัว และผู้ร่วมงานทุกคน เมื่อมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 0-2470-8356, 0-2470-8420 fb: REGISTKMUTT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Due to the continuous spread of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), the King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) has decided to postpone the Commencement Ceremony for the academic year 2020 scheduled between November 8-10, 2021 in order to ensure the…
Read More