admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาโทด้านบริหารการก่อสร้าง (CM) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.66 เริ่มเรียน สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/apply/master
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดการแข่งขันกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่13 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวการสนับสนุน การเล่นกีฬา และความสามัคคี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานกีฬาฯในครั้งนี้  ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกีฬาหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล และEsport โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งหมดได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่อารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยปีนี้ได้มีการแบ่งสีเป็น 6 สีประกอบไปด้วย สีม่วง สีส้ม สีแดง สีขาว และสีเขียว หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:00 - 16:00 น.รวม 3 วัน โดยมีวัตถุเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รู้จักและเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และเพื่อแนะนำหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจได้เยี่ยมชมสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Bangmod Hackathon) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Quest) กิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Idea Contest) ณ ลานอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
Read More

📣 COMING SOON!!! 📣 #EngineeringOpenhouseKMUTT2023 #เปิดบ้านวิศวฯมจธ2023 👷Civil engineering kmutt - เปิดบ้านโยธาบางมด ⚙️🐜 #cekmuttoph2023 ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมงานเปิดบ้านโยธาบางมด!!💌 ในวันที่ 19 - 21 ม.ค. นี้! มีกิจกรรมมากมาย พร้อมทั้งของรางวัล และของที่ระลึกไม่ควรพลาด ✨ เริ่มต้นที่ 🎶CE Folk song ดนตรีจากพี่ ๆ โยธาฟังสบาย ๆ คลอไปกับงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในงานจะมีการแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจากพี่ ๆ ต่อด้วยกิจกรรมWorkshop 🔧ซึ่งน้อง ๆ จะได้ walk rally🚶 ทำแลปทั้งหมด 5 แลปด้วยกัน อันประกอบไปด้วย แลปเทคนิคธรณี⛰️ แลปคอนกรีต🛣️ แลปทรัพยากรน้ำ 🌊 แลปโครงสร้าง🏗️ และแลปเซอร์เวย์🪧🦺 ทั้งหมดนี้ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที และยังได้รับทั้งเกียรติบัตร และความรู้แบบจุก ๆ กันไปเลยย นอกจากนี้ น้อง ๆ…
Read More

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 92 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2022 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศุนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

ใบสมัคร ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (Word) ใบสมัคร ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (PDF)
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”☄️☄️☄️ 🔰ด้วยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม” ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2565 ทั้งนี้สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวกับการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมเป็นค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เท่านั้น เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/vjpp141265-1.pdf 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเบื้องต้น 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา 2. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือนักศึกษาขาด รายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก 5. มีความประพฤติดี และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย 6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ. 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/yy7VETRSBVNjQHta6 🤍 📌❗️เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่…
Read More

***สอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/65 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565*** เอกสารที่ต้องจัดส่ง 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีบทที่ 1-3 2. บทสรุปผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียด หลักสูตรปกติ - ภาพรวม ที่มาของปัญหา ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ - วิธีการที่ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้ - ผลกระทบที่โปรเจ็คมีต่อวงการวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด หลักสูตรนานาชาติ - Overall, history/project statement, scope and expected results of the project - Project methodology and equipment/tools/program used in the project - Expected project impact on engineering, society, and…
Read More