admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เตรียมพบกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ Co - Founder จากธุรกิจ Start up (HR Consulting & Civil Engineer) กับประเด็นสำคัญดังนี้ Civil Engineer x Technology และ (HR, Career path, Career planning, Career Goals ) พื้นที่ ที่จะให้น้องๆ สำหรับน้องนักศึกษาจบใหม่ หรือเพื่อนๆที่Open Opportunity ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ให้คำปรึกษา ปัญหาในการทำงาน หรือ ตำแหน่งงานใน Origin  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ link  เข้าร่วม ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 - 18.00 น. https://forms.gle/PmW6fbQeKmaQL5Rj6
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 60 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 63 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานใต้ตึกอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
Read More

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เรียนเชิญเข้าทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Novel flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying machine learning technology and geomorphological features” โดยAssistant Professor Dr. Pin-Chun Huang National Taiwan Ocean University, Taiwan. ในวันพุธที่ 31 พค 2566 ในเวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง CB2406 อาคารเรียนรวม2 (CB2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) วิธีการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: putsadee.rac@kmutt.ac.th  และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป” กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจาก รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานที่ปรึกษา อนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพานวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) และอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยสาธารณะ - หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกร” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
Read More

กลับมาอีกครั้ง ! BIMobject ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักเรียน นักศึกษา มาปะลองไอเดียกับการออกแบบอาคาร "คาร์บอนต่ำ" ด้วย "BIM และ ดิจิตัล" ไปกับ โครงการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2023 . ภายใต้หัวข้อ " Low Carbon Toward Net Zero Building " . เปิดโอกาสการเรียนรู้วิธีการออกแบบอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM และ Net Zero . ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท !! เปิดตัวโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์ รอบแรก : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2565 รอบสอง : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนและดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/42JanMi . สมัครพร้อมส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) ที่ได้กรุณาให้นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาเข้าดูงาน โครงการ Cloud 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการ Cloud 11 เป็นโครงการ Mixed use ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างที่ทันสมัย โดยจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาดูงานขุดลึกเพื่อก่อสร้างใต้ดินด้วยระบบค้ำยันและงานก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่  ทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างแบบพิเศษ และนำชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการโครงการที่คำนึงถึงความปลอดภัย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านงานก่อสร้างต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาฯ เข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.396 เมตร และงานก่อสร้างปล่องอุโมงค์ในแนวดิ่งสำหรับงาน โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN- 9D พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและพาชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้างด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่สถานที่ก่อสร้างปล่องอุโมงค์ 9D-5 และ 9D-6 บริเวณช้างสามเศียร จังหวัดสมุทรปราการ
Read More

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK
Read More