Browsing: งานศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow คนที่สองของมหาวิทยาลัยจากสถาบัน Advance HE
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเจ้าหน้าที่เข้าพบและขอบคุณ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คุณไพรัช  เล้าประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และ คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ที่บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอบคุณมา ณ ที่นี้
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Night 2019 ขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและยังเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นักศึกษาปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่าและในช่วงท้ายมีการประมูลของ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป
Read More

โครงการWorkshop การยื่นขอสามัญวิศวกรโยธา จัดโดยชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ    วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และทีมงานมาบรรยาย ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าโยธาและผู้ที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 15  มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้อง C04-202 ชั้น 2  อาคารวิศววัฒนะ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา ครั้งที่ 2” นำโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้กล่าวเปิดงานและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิจาจิตกราบขอพรจากคณาจารย์อาวุโสและปัจจุบันชองภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสังสรรค์ร่วมกันเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
Read More