ข่าวสาร Archives - Page 16 of 18 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้ามอบโล่เกียรติคุณแก่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (Group Chief Executive Officer) ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 59 ปี ณ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยดีและมีความต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา ครั้งที่ 2” นำโดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้กล่าวเปิดงานและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิจาจิตกราบขอพรจากคณาจารย์อาวุโสและปัจจุบันชองภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสังสรรค์ร่วมกันเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
Read More

 ดร.วศิน เกียรติโกมล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง A Study for Behavior and Traffic Law Compliance of Motorcycles at Crosswalks  จัดโดย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation And Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยู สาธร กรุงเทพฯ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปีขึ้น  ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยในช่วงเวลา 9.00น. ได้มีพิธีของทางศาสนาอิสลาม ทางภาควิชาฯได้เชิญลาแบ จำนวน 7 ท่าน มาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาและในช่วง 10.30น.ได้มีพิธีทำบุญของทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น ได้ทำการนิมนต์พระมาประกอบพิธีการเจิม ห้องศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุใหม่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น1
Read More

เมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เข้ามอบของขวัญ ของเล่น และขนม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มจธ. เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯและเล่นกับเด็กๆภายในศูนย์ โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชากรรมวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชากรรมอาหาร คว้าอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)นอกจากนี้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 1 มากที่สุด (4 กลุ่มสาขาวิชา จากทั้งหมด 6 กลุ่มสาขาวิชา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขาสืบค้นได้จากhttps://www.trf.or.th/trf-announcement/13137-trf-index-2560
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ​ 12​ มหาวิทยาลัย​ไทย​ และในฐานะภาควิชาวิศวกรรมโยธ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ ขอร่วมภูมิใจจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019​ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ Times Higher Education World University Rankings by Subject : Engineering and Technology อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26.7 คะแนน อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22.3 คะแนน อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21.0 คะแนน อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 20.9 คะแนน อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20.3 คะแนน อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19.7 คะแนน อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18.8 คะแนน อันดับที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18.1 คะแนน อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…
Read More